Kiểm tra độ axit của dầu máy biến áp

Kiểm tra độ axit của dầu máy biến áp

Dầu máy biến áp đóng một vai trò quan trọng trong việc cách điện và làm mát máy biến áp. Vì vậy, Kiểm tra độ axit của dầu máy biến áp là một thử nghiệm rất cần thiết để phân tích quá trình oxy hóa của dầu máy biến áp. Thử nghiệm độ axit được thực hiện để đo hàm lượng axit trong dầu máy biến áp.

 

MỤC LỤC

1. Nguyên nhân của tính axit trong dầu cách điện
2. Ảnh hưởng của tính axit trong dầu cách điện
3. Bộ kiểm tra độ axit
4. Làm cách nào để đo độ axit của dầu cách điện?
5. Nguyên tắc kiểm tra tính axit của dầu cách điện
6. Quy trình kiểm tra độ axit đối với dầu cách điện
7. Quan sát

 

1. Nguyên nhân của tính axit trong dầu cách điện 

Dầu cách điện trong máy biến áp đôi khi có thể tiếp xúc với không khí. Nguyên nhân do rò rỉ dầu trong các thùng dầu hoặc trong các đường ống liên kết. Do đó, phản ứng oxy hóa trong dầu máy biến áp diễn ra, phản ứng này càng được đẩy nhanh do nhiệt độ và sự hiện diện của các chất xúc tác như sắt, đồng và các hợp chất kim loại hòa tan trong dầu máy biến áp.

 

2. Ảnh hưởng của tính axit trong dầu cách điện


Với việc tăng tính axit của dầu, điện trở suất của dầu sẽ giảm và hệ số phân tán của dầu sẽ tăng lên. Quá trình oxy hóa quá mức làm tăng tốc độ hình thành cặn trong dầu. Nó cũng có thể gây ra sự hư hỏng bất thường của giấy được sử dụng để cách điện trong cuộn dây của máy biến áp.

 

3. Bộ kiểm tra độ axit


Bộ kiểm tra độ axit được sử dụng để xác định độ axit của dầu cách điện máy biến áp. Nó bao gồm một chai polythene của dung dịch natri cacbonat, một chai polythene của tinh linh chỉnh lưu (rượu etylic) và một chai chỉ thị đa năng (chất lỏng). Bên cạnh đó, nó cũng bao gồm ống tiêm được chia tỷ lệ thể tích và ống nghiệm trong suốt và trong suốt.

4. Làm cách nào để đo độ axit của dầu cách điện?

 

Độ axit của dầu cách điện thường được đo bằng lượng yêu cầu tính bằng miligam KOH để trung hòa hoàn toàn lượng axit của một lượng cụ thể tính bằng gam dầu. Độ axit của dầu cách điện là 0,3 mg KOH / g nghĩa là cần 0,3 mg KOH để trung hòa 1 gam dầu cách điện đó.


5. Nguyên tắc kiểm tra tính axit của dầu cách điện

 

Với dung dịch trung tính, giá trị PH là 7. Với vật liệu có tính axit, giá trị PH nhỏ hơn 7 và với vật liệu kiềm, giá trị PH trên 7.


Tính axit của dầu thường là 0,3 mg KOH / gam. Khi chất kiềm được thêm vào dầu máy biến áp, nó có thể vẫn có tính axit nếu chất kiềm được thêm vào để trung hòa hiệu ứng axit của dầu máy biến áp.


Nếu thêm 0,3 gam kiềm vào dầu máy biến áp 1 gam, thì dầu máy biến áp có thể đạt được trạng thái trung tính của giá trị PH 7.


Nếu kiềm thêm vào dầu máy biến áp nhiều hơn 0,3 mg trong 1 gam dầu máy biến áp, thì giá trị PH của dầu lớn hơn 7 và dầu máy biến áp trở nên kiềm. Dầu máy biến áp có giá trị PH dưới 7. Nó phải có tính axit. Bản chất axit của dầu máy biến áp có thể được hình dung bằng cách quan sát màu sắc của các dải khi nó được nhúng vào dầu máy biến áp.

 

6. Quy trình kiểm tra độ axit đối với dầu cách điện

  • Để làm được điều đó, trước tiên chúng ta phải lấy chính xác 1 gam dầu cách điện. Chúng tôi thường làm điều này bằng cách lấy 1,1 ml dầu để kiểm tra bằng ống tiêm thể tích được cung cấp. Trên thực tế, 1,1 mililit dầu được coi là 1 gam dầu.
  • Trước khi kiểm tra, chúng tôi phải chiết xuất axit hòa tan trong dầu. Điều đó chúng tôi thực hiện bằng cách thêm chính xác 1 ml tinh linh đã được điều chỉnh (rượu etylic) vào mẫu thử. Điều này là do axit tạo ra trong dầu khoáng có khả năng hòa tan cao trong rượu.
  • Sau khi lắc kỹ mẫu thử, chúng ta thêm 1 ml natri cacbonat vào mẫu. Natri cacbonat là chất kiềm thích hợp nhất cho mục đích đó vì nó không thay đổi nhiều đặc tính khi tiếp xúc với không khí trong quá trình sử dụng.
  • Cuối cùng sau khi lắc lại hỗn hợp mẫu, chúng ta phải thêm 5 giọt chất chỉ thị vạn năng vào mẫu.

7. Quan sát

Giá trị độ axit của mẫu dầu tính bằng mg KOH / g được mô tả bằng màu sắc của dầu mẫu sau khi trộn tinh linh, natri cacbonat, và chỉ thị vạn năng như sau:


 

 

zalo