MBT và những lần “bắt tay” đáng nhớ

MBT và những lần “bắt tay” đáng nhớ

Trải qua hơn 11 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, MBT trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất máy biến áp hàng đầu Việt Nam. Để có vị thế như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBNV công ty còn nhờ một phần lớn từ sự hợp tác với các đối tác của MBT để cùng phát triển.
zalo