ĐỀ XUẤT BIỂU GIÁ ĐIỆN MỚI CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Đề xuất biểu giá điện mới

Bộ Công thương vừa đề xuất điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mức 5 bậc thang thay vì 6 bậc như hiện hành. Điều đó tác động như thế nào đến tiền điện của người tiêu dùng?

Trong những ngày gần đây chủ đề giá vàng đang được mọi người hết sức chú ý đến. Bên cạnh đó dự thảo về biểu giá bán lẻ điện cũng là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương, cho biết: “Việc cải tiến biểu giá bán lẻ điện được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về xem xét đổi mới cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được áp dụng với các mức giá khác nhau cho hai nhóm: khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt (sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh).”

 

Hiện nay mức giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công Thương quy định từ ngày 20-3-2019 là 1.864,44 đồng/kWh thì điện một giá nếu được lựa chọn sẽ lên trên 2.703 đồng/kWh và 2.890 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT).

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt đang áp dụng với 6 bậc thang:

Nhóm khách hàng

Giá điện (đồng/kWh)

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.678

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.734

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

2.014

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.536

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2.834

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.927

 

Cơ cấu biểu giá điện bán lẻ cho mục đích sinh hoạt được Bộ Công thương dự thảo xây dựng đề xuất gồm 2 phương án: Phương án 1 là biểu giá 5 bậc và phương án 2 gồm biểu giá 5 bậc và một giá (hai lựa chọn). Cụ thể được xác định như sau:

Phương án 1

Giá bán lẻ điện 

sinh hoạt

Tỷ lệ so với giá bán lẻ điện bình quân (%)

Giá điện 

(đồng/kWh)

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100

90%

1.678

Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200

108%

2.014

Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

141%

2.628

Bậc 4: Cho kWh từ 401- 700

160%

2.983

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

168%

3.132

 

So với biểu giá bán lẻ cũ, phương án 1 này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 201 kWh/tháng trở lên (khoảng 6,7 triệu hộ) phải trả giảm từ 8.000 - 330.000 đồng/hộ/tháng. Trong khi đó, hộ sử dụng từ 0 - 200 kWh/tháng (khoảng 18,6 triệu hộ) tiền điện trả tăng từ 17.000 - 36.000 đồng/hộ/tháng.

 

Phương án 2A

 

Nhóm khách hàng

Tỷ lệ so với giá bán lẻ điện bình quân (%)

Giá điện 

(đồng/kWh)

1.Biểu giá 5 bậc


 


 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100

90%

1.678

Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200

108%

2.014

Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

141%

2.629

Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700

160%

2.983

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

274%

5.109

2. Biểu giá lẻ điện một giá

 

 

Giá bán lẻ cho khách hàng 

145%

2.703

 

Phương án 2B

Nhóm khách hàng

    Tỷ lệ so với giá bán lẻ điện bình quân (%)

Giá điện 

(đồng/kWh)

  1. Biểu giá 5 bậc

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100

90%

1.678

Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200

108%

2.014

Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

141%

2.629

Bậc 4: Cho kWh từ 401 - 700

160%

2.983

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

185%

3.449

  1. Giá bán lẻ điện một giá

 

 

Giá bán lẻ cho khách hàng

155%

2.890

 

Phương án 2B, bậc 3 và 4 cũng có mức tăng nhẹ so với biểu giá cũ (tương đương bậc 4 và 5) từ 90 đồng - 149 đồng/kWh do gộp số bậc thang. Với bậc 5, mức giá bán lẻ điện tăng thêm hơn 520 đồng/kWh. Một giá điện ở phương án này cũng nằm trong khung bậc thang 3 - 4, nhưng mức giá cao hơn so với phương án 2A là 186 đồng so với biểu giá cũ thì chỉ những người dùng ở các bậc thang từ 0 - 200kWh được lợi vì giá giữ nguyên, còn từ bậc thang 201kWh trở lên thì người dùng có thể sẽ phải chịu thiệt nhiều hơn do giá bán lẻ tăng so với biểu giá cũ. Dự thảo cũng quy định khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng cho giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá.

 

Lãnh đạo Bộ Công Thương giáo Cục Điều Tiết Điện Lực bổ sung thêm nguyên tắc cho phép khách hành sử dụng điện có quyền chuyển sang biểu giá điện bán lẻ 5 bậc sang giá điện bán lẻ một bậc tối thiểu là một năm (tương đương 12 kì hóa đơn). 

 

Bản chất các phương án này là thông qua việc ghép các bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện. Bộ Công thương đánh giá mức tăng giá điện giữa các bậc ở mức hợp lý; đảm bảo toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới 700 kWh (chiếm 98,2% tổng số hộ)  mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng.

zalo