Đảng bộ Khối doanh nghiệp: Công bố thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần Thiết bị điện MBT

Công bố thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần Thiết bị điện MBT

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Thành uỷ Hà Nội; kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 25/10/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về “ Thành lập tổ chức Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện Đan Phượng”.

 

Được sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện uỷ; trên cơ sở khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần thiết bị điện MBT tại điểm công nghiệp Sông Cùng Đồng Tháp trong những năm qua và tờ trình số 01/TTr-MBT ngày 22/10/2021 của Công ty MBT về việc đề nghị thành lập chi bộ để tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đối với hoạt động của công ty.

 

Đảng ủy xã Đồng Tháp họp thống nhất lập tờ trình, trình ban Thường vụ huyện ủy, ngay sau khi có thông báo kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy nhất trí thành lập chi bộ Công ty Cổ phần thiết bị điện MBT trực thuộc Đảng bộ xã Đồng Tháp, ngày 01/11/2021 Đảng ủy xã Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 39-QĐ/ĐU thành lập chi bộ Công ty Cổ phần thiết bị điện MBT trực thuộc Đảng  bộ xã, với số đảng viên là 11 đồng chí.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã lên trao QĐ và tặng hoa cho các đồng chí trong chi ủy chi bộ Công ty Cổ phần thiết bị điện MBT

 

Tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Văn Chiến đã nhấn mạnh: Chi bộ cần khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, chi bộ cần xây dụng Quy chế hoạt động đúng quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa chi bộ với Ban lãnh đạo Công ty vì mục đích phát triển của Công ty; sau khi ổn định tổ chức chi bộ quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động trong Công ty, đồng thời, rà soát số lượng đoàn viên, thanh niên trong Công ty để thành lập Chi đoàn Thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện và trưởng thành; quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng nhằm tăng sức mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

 

Nguyễn Tiến Toàn- UVTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy tặng hoa chúc mừng chi bộ Công ty Cổ phần thiết bị điện MB

Chi bộ Công ty Cổ phần thiết bị điện MBT được thành lập là vinh dự cho doanh nghiệp Công ty Cổ phần thiết bị điện MBT, nâng cao vai trò chức năng nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong công ty, tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong công ty. 

 

Đồng chí Phạm Hồng Thắng- bí thư chi bộ Công ty Cổ phần thiết bị điện MBT tiếp thu ý kiến và phát biểu trong buổi lễ công bố.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Phạm Hồng Thắng - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần thiết bị điện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên chi bộ phấn đấu xây dựng chi bộ thành một tập thể đoàn kết, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đản, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thiết bị điện MBT tặng hoa chúc mừng chi bộ đảng viên của Công ty

zalo